ការដកថ្នាំកូតចេញដើម្បីដកថ្នាំលាបចេញ

ការដកថ្នាំកូតចេញសម្រាប់ការដកថ្នាំលាបគោលការណ៍ដកយកចេញថ្នាំលាប Induction Disbonder ដំណើរការដោយគោលការណ៍នៃអាំងឌុច។ កំដៅត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងស្រទាប់ដែកថែបហើយការផ្សារភ្ជាប់ត្រូវបានខូច។ ថ្នាំកូតនេះត្រូវបានយកចេញទាំងស្រុងដោយមិនបែកបាក់និងគ្មានភ្នាក់ងារបង្កភាពកខ្វក់។ អាន​បន្ថែម