ដាក់បញ្ចូលកំដៅផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងទន្តសាស្ត្រ

ប្រព័ន្ធកំដៅវេជ្ជសាស្រ្តនិងធ្មេញការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធកំដៅសំរាប់ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រនិងធ្មេញការកំដៅការកំដៅត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្រ្តនិងធ្មេញ។ អ្នកផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាកំដៅអាំងឌុច។ វាផ្តល់នូវភាពស្អាត, សង្ខេប, ការធ្វើម្តងទៀតនិងមានសុវត្ថិភាពបរិស្ថានដោយសារតែមិនមានអណ្តាតភ្លើងចំហេះឬការបំភាយជាតិពុល។ វាត្រូវបានប្រើជាខ្នាតតូច… អាន​បន្ថែម