ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែស្ពាន់ស្ពាន់

គោលបំណងគោលបំណងនៃការសាកល្បងកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីកំនត់ពេលវេលាកំដៅសំរាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែស្ពាន់ដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែស្ពាន់ស្ពាន់។ អតិថិជនចង់ជំនួសការប្រើដៃដោយប្រើឡដែលមានជាតិប្រូឡីនដោយប្រើឡចំហាយ។ ការប្រើដៃអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មបានច្រើនហើយលទ្ធផលនៃការរួមគ្នាគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនាញរបស់… អាន​បន្ថែម