ការបុកទង្គិចប្រស៊ីស៊ីល & គោលការណ៍ផ្សារ

គោលការណ៍នៃការប្រើប៊ែលហ្សិននិងប៊្លុយលីងគឺជាដំណើរការនៃការចូលរួមសមា្ភារៈប្រហាក់ប្រហែលឬប្លែកដោយប្រើសម្ភារៈបំពេញ។ លោហៈធាតុបញ្ចូលរួមមានសំណសំណសំណប៉ាហាំងទង់ដែងប្រាក់នីកែលនិងយ៉ាន់ស្ព័ររបស់វា។ មានតែយ៉ាន់ស្ព័ររលាយនិងធ្វើឱ្យរឹងមាំក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការទាំងនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយសម្ភារៈមូលដ្ឋានបំណែកការងារ។ ដែកបំពេញត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុង… អាន​បន្ថែម