អាំងឌុចទ័រ និងកំដៅខ្សែ

ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍កម្តៅខ្សែក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់ការកំដៅមុន ការឡើងកំដៅក្រោយ ឬការបញ្ឆេះនៃខ្សែលោហធាតុ រួមជាមួយនឹងការភ្ជាប់/vulcanization នៃអ៊ីសូឡង់ ឬការការពារនៅក្នុងផលិតផលខ្សែផ្សេងៗ។ កម្មវិធី preheating អាចរួមបញ្ចូលខ្សែកំដៅមុនពេលគូរវាចុះក្រោមឬ extruding ។ ការឡើងកំដៅក្រោយជាធម្មតានឹងរួមបញ្ចូលដំណើរការដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ ការបំភាយកំដៅ ការបិត… អាន​បន្ថែម

=