ការអនុវត្តកំដៅអាំងឌុចស្យុងក្នុងអាហារ

ការប្រើប្រាស់កំដៅអាំងឌុចស្យុងក្នុងការកែច្នៃចំណីអាហារ កំដៅអាំងឌុចទ័រ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាកំដៅអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជា សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងប្រសិទ្ធភាពថាមពលខ្ពស់។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​អនុវត្ត​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ក្នុង​ការ​កែច្នៃ​ដែក កម្មវិធី​វេជ្ជសាស្រ្ដ និង​ការ​ចម្អិន​អាហារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារនៅតែស្ថិតក្នុង… អាន​បន្ថែម

=