បន្ថយភាពតានតឹងនៃកម្តៅ

ការបន្ធូរភាពតានតឹងក្នុងការកាត់បន្ថយកម្តៅសម្រាប់លោហៈធាតុដែលត្រូវបានគេកែច្នៃត្រជាក់បង្កើតបានជាម៉ាស៊ីនផ្សាររឺកាត់វាប្រហែលជាចាំបាច់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្ដិការបន្ធូរភាពតានតឹងដើម្បីកាត់បន្ថយស្ត្រេសដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការប្រឌិត។ ការបន្ថយស្ត្រេសកំដៅត្រូវបានអនុវត្តទាំងយ៉ាន់ស្ព័រនិងមិនមានជាតិដែកហើយមានបំណងបំបាត់ភាពតានតឹងខាងក្នុងដែលបង្កើតដោយ… អាន​បន្ថែម