ប្រព័ន្ធប្រេងកំដៅ induction heating conductive

Induction Heating Thermal Conductive Oil-Induction Fluid Heater វិធីសាស្រ្តកំដៅធម្មតា ដូចជាឡចំហាយ និងម៉ាស៊ីនចុចក្តៅដែលដុតធ្យូងថ្ម ប្រេងឥន្ធនៈ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត ជាធម្មតាមកជាមួយគុណវិបត្តិដូចជាប្រសិទ្ធភាពកំដៅទាប ការចំណាយខ្ពស់ នីតិវិធីថែទាំស្មុគស្មាញ ការបំពុល និងការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ បរិស្ថាន។ Induction thermal conductive oil heater-Inductive Fluid Heaters របៀបដែលវាដំណើរការ និងគុណសម្បត្តិនៅក្នុង… អាន​បន្ថែម