ការរួមបញ្ចូលលោហៈជាមួយប៊ែលលីងនិងផ្សារដែក

ការបញ្ចូលលោហៈជាមួយប៊ែងហ្គននិងផ្សារដែកមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការចូលរួមលោហៈរួមមានការផ្សារដែកហ្វ្រាំងនិងស្ពាន់។ តើភាពខុសគ្នារវាងផ្សារដែកនិងហ្វ្រាំងគឺជាអ្វី? តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការចាប់ហ្វ្រាំងនិងស្ពាន់? តោះស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នាបូកនឹងគុណសម្បត្តិប្រៀបធៀបក៏ដូចជាកម្មវិធីទូទៅ។ ការពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឱ្យការយល់ដឹងអំពីលោហៈរបស់អ្នកកាន់តែស៊ីជម្រៅ… អាន​បន្ថែម