ដាក់គ្រឿងបន្លាស់ដែកប៊្លុងប៊ែងទៅនឹងផ្លាស្ទិចសុងស្ទេន

ការដាក់គ្រឿងបន្លាស់ដែកថែបប៊ែនទ្រីទៅនឹងផ្លាស្ទិចដាប់ប៊ែនសឺប៊ីនធ័រប៊ីងធ័រប៊ីងនៃគ្រឿងបន្លាស់ដែកថែបទៅនឹងឧបករណ៍ផ្លាស្ទិចសុងស្ទេនដាប់ប៊ឺតឌីអេសអេយូអេហ្វអេ - ៦ ឃ្វេ -៣ ដាប់ប៊្លុកដាប់ប៊ែនឌ័រធ្វើតេស្ត ១ សំភារៈ•ដំបងដែក៖ ១៩.០៥ ម។ ម។ ″) ប្រវែង•ផ្លាស្ទិចសុងស្ទេនៈ ៣៨.១ ម។ ម។ (១,៥″) អូដ, ១០,១៦ ម។ ម។ (០,៤″) កម្រាស់•អាលុយមីញ៉ូម៖ ១៩,០៥ ម។ ម។ (០,៧៥″) ឌីសប៊្លុក… អាន​បន្ថែម