ឧបករណ៍ផ្សារ ultrasonic | welder ប្លាស្ទិច ultrasonic សម្រាប់ក្រណាត់

ឧបករណ៍ផ្សារ ultrasonic | ផ្សារដែក ultrasonic | ការផ្សារដែកប្លាស្ទិច sonic ដោយប្រើប្រេកង់ស្វ័យប្រវ័ត្តផ្សារដែក Ultrasonic គឺជាបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មដែលរំញ័រសូរស័ព្ទ ultrasonic ប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវបានអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានទៅកន្លែងធ្វើការដែលត្រូវបានគេដាក់រួមគ្នាក្រោមសម្ពាធដើម្បីបង្កើត weld-state weld ។ frequency ការដេញប្រេកង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញសមស្របសម្រាប់ទំហំផ្សេងៗនៃការផ្សារនិងការរចនាខុសៗគ្នា… អាន​បន្ថែម