ឧបករណ៍បំលែងកំដៅ បំពង់ HVAC របស់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

ប្រព័ន្ធបំពង់ HVAC Induction Brazing Handheld Fast Exchangers Induction brazing គឺជាដំណើរការនៃការភ្ជាប់លោហៈពីរ ឬច្រើនដោយប្រើកំដៅ induction ។ កំដៅ induction ប្រើវាលអេឡិចត្រូដើម្បីផ្តល់កំដៅដោយគ្មានទំនាក់ទំនងឬអណ្តាតភ្លើង។ Induction brazing ត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មច្រើនជាង ធ្វើឡើងវិញបាន និងងាយស្រួលធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការភ្ជាប់ភ្លើងពិលបែបប្រពៃណី។ គោលការណ៍នៃ… អាន​បន្ថែម

=