ការចាប់ហ្វ្រេកង់ប្រេកង់ខ្ពស់

ការចាប់ហ្វ្រេកង់ប្រេកង់ខ្ពស់វត្ថុលួសប្រេកង់ប្រេកង់ប្រេកង់កម្លាំង ៥.៣ ម។ ម។ ម (រង្វាស់ ១០) និងខ្សែស្ពាន់ ០.៥ ម។ ម។ (២០ រង្វាស់) ដោយប្រើអាំងឌុចស្យូស។ ឧបករណ៍ DW-UHF-5.3KW-III ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឧបករណ៍ចាប់ហ្វ្រាំងឧបករណ៍ចាប់បើកចំហរស៊ីអេសអេសស្ព័រ•ខ្សែស្ពាន់ ១០ រង្វាស់ (៥.៣ ម។ ម។ ម) ខ្សែលួសវាស់ ២០ … អាន​បន្ថែម