ការតំរង់ជួរត្រង់និងដំណោះស្រាយកំដៅច្រើន

ដំណោះស្រាយតំរឹមតំរឹមនិងកំដៅក្បាលច្រើនការតំរឹមតំរឹមនិងកំដៅក្បាលច្រើនដងរហូតដល់ ៨០ ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តជំនួស។ ការណែនាំត្រង់គឺល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការថែរក្សាលក្ខណៈសម្បត្តិលោហធាតុ។ វាក៏ជាវិធីសាស្រ្តត្រង់ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសុខភាពល្អបំផុតនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ វិធីសាស្រ្តបុរាណដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺការតំរឹមអណ្តាតភ្លើង។ … អាន​បន្ថែម