ការដកយកចេញនូវច្រេះនិងថ្នាំលាបថ្នាំលាបអេកអេជអេកអេស

ម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចបញ្ចូនចរន្តឆ្លាស់គ្នាតាមរយៈឧបករណ៏ដែលបង្កើតវាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ វាលនេះបង្កឱ្យមានចរន្តទឹកដែលត្រូវបានបំលែងទៅជាកំដៅដោយទាក់ទងនឹងសម្ភារៈធ្វើដូចជាដែក។ កម្តៅត្រូវបានបង្កើត… អាន​បន្ថែម