បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធកំដៅ induction PDF

ការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិជ្ជាកំដៅដំបូងតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត ១. សេចក្តីផ្តើមរាល់ប្រព័ន្ធអនុវត្តអាយអេអាយអាយ (កំដៅបញ្ចូល) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយម៉ៃឃើលហ្វារ៉ាដេយក្នុងឆ្នាំ ១៨៣១ ។ ការឡើងចុះនៃចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីមួយទៀតដែលដាក់នៅជាប់… អាន​បន្ថែម