ដំណើរការផលិតប្រេងតាមបំពង់បង្ហូរ

PWHT បន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនផ្សារ

ប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់បង្ហូរ HLUB MYD ស៊េរីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងឧស្សាហកម្មកែច្នៃហ្គាសនិងបំពង់បង្ហូរប្រេង។ ប្រព័ន្ធនៅឯនាយសមុទ្រ HLQ MYD មានដំណើរការជុំវិញដំណើរការរួមគ្នានៅឯនាយ… អាន​បន្ថែម