ទំនាក់ទំនង

HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO ។ , LTD

លេខ 12 ផ្លូវ Jingtai ក្រុង Xianxi ក្រុង Chang'an ក្រុង Dongguan ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន 523859

+86 131 5596 5571

  •  ក្រុមហ៊ុនឈិងឌីវ៉ាស៊ីយូយូយូអាយអេសធ័រអិលធីឌីខូអិលធីឌី (៣០ ម៉ែខាងលិចខាងលិចឈីងលីផ្លូវជូចូវឈីងតាវប្រទេសចិន។ ២៦៦៣០០ ។ )
  •  ក្រុមហ៊ុនខុនហ្សាហ្សូស៊ូស៊ូយូយូយូអាយអេសធ័រអេចឌីអាយធីអិល។ អិល។ ធី (លេខ ៩០៦ ហ្សេលៀនឧស្សាហកម្មខុសប្លែកគ្នាក្រុងបេហ្វៀងក្រុងឃ្វីនចូវខេត្តហ្វូជានប្រទេសចិន)