ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO ។ , LTD

No.16, ទីក្រុង Xinle, ស្រុកឧស្សាហកម្ម 1st, ភូមិ Jiangbei, តំបន់ Wusha, ទីក្រុង Chang មួយ, ទីក្រុងតុងគួន, ខេត្តក្វាងទុង, ប្រទេសចិន, 523859

+86 131 5596 5571

+86 131 5596 5571

  •  ក្រុមហ៊ុនឈិងឌីវ៉ាសាយូយូអាយអិនជីអេសអេសអ៊ីអេសអេសអ៊ីធីអិលធីឌី (លេខ ៥៧-៧ ស៊ីងហួនផ្លូវលីងហ្គាងឈីងតាខេត្តសានដុងប្រទេសចិន ២៦៦១២១)
  •  ក្រុមហ៊ុនខុនហ្សាហ្សូស៊ូស៊ូយូយូយូអាយអេសធ័រអេចឌីអាយធីអិល។ អិល។ ធី (លេខ ៩០៦ ហ្សេលៀនឧស្សាហកម្មខុសប្លែកគ្នាក្រុងបេហ្វៀងក្រុងឃ្វីនចូវខេត្តហ្វូជានប្រទេសចិន)