ចង្រ្កានបូមធូលីគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងជឿនលឿនដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ការរលាយ និងលោហៈធាតុ។ ចង្រ្កាននេះដំណើរការក្រោមបរិយាកាសខ្វះចន្លោះដែលគ្រប់គ្រងដោយធានានូវភាពបរិសុទ្ធ និងគុណភាពនៃផលិតផលចុងក្រោយ។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការសម្រេចបាននូវសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់លើដំណើរការរលាយ ឡចំហាយភ្លើងខ្វះចន្លោះផ្តល់នូវលទ្ធផលលោហធាតុល្អឥតខ្ចោះ ការកត់សុីតិចតួច និងកាត់បន្ថយភាពមិនបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោហៈធាតុរលាយ។ គ្រឿងបរិក្ខារនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍ យានយន្ដ និងវិស័យផលិតកម្មផ្សេងទៀត ដែលភាពជាក់លាក់ និងគុណភាពមានសារៈសំខាន់បំផុត។ វិនិយោគនៅក្នុងឡចំហាយអាំងស៊ុយលីន ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវផលិតផលដែកពិសេសដែលបំពេញតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មខ្ពស់បំផុត។

=