ចង្រ្កានអគ្គីសនីខ្វះចន្លោះគឺជាប្រព័ន្ធកំដៅដ៏ទំនើបដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ វាដំណើរការដោយការបង្កើតបរិយាកាសដែលបានគ្រប់គ្រងដោយគ្មានខ្យល់ និងភាពមិនបរិសុទ្ធ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានដំណើរការព្យាបាលកំដៅច្បាស់លាស់ដូចជា annealing, brazing, sintering, and tempering ។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការសម្រេចបាននូវអត្រាកំដៅ និងត្រជាក់ឯកសណ្ឋាន ឡៅតឿ ធានានូវលក្ខណៈសម្បត្តិលោហធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងគុណភាពផលិតផលកាន់តែប្រសើរឡើង។

=