ចង្រ្កានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់គឺជាឧបករណ៍ឯកទេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង និងផ្តល់នូវបរិយាកាសកំដៅដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណើរការឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ ចង្រ្កានដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីព្យាបាលកំដៅដូចជា ការបន្ទោរបង់ ការដុត ការដុត និងកំដៅ។ ពួកគេជួយសម្រួលដល់ការបំប្លែងវត្ថុធាតុដើមទៅជាផលិតផលសម្រេចជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកដែលប្រសើរឡើង និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។

=