ម៉ាស៊ីនសម្ងួតកំដៅស្គរ induction roatry

induction roatry drum heating dryer | ម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្គរ induction    

Induction Melting Aluminum Copper Furnace ក្រុមហ៊ុនផលិត

Induction Melting Aluminum Copper Furnace ក្រុមហ៊ុនផលិត    

វីដេអូកំដៅក្រដាសប្រាក់

វីដេអូកំដៅក្រដាសប្រាក់

ដំណើរការរលុង Induction វីដេអូ

ដំណើរការរលោង Induction ជាវីឌីអូជាមួយម៉ាស៊ីនកំដៅ

វីដេអូរលាយ Induction

ការចាក់វីឌីអូរលាយសម្រាប់រលាយស្ពាន់ស្ពាន់លួសស្ពាន់ដែកល។ ល។វីដេអូបង្ខំបញ្ចាំងវីដេអូដោយស្វ័យប្រវត្តិ

វីដេអូក្លែងបន្លំដោយស្វ័យប្រវត្តិវីដេអូនៃចង្ក្រានបង្ខូចដោយមានប្រព័ន្ធផ្តល់ចំណេញពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

=