ការបញ្ចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្ងួតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រកម្តៅ

ការសន្សំសំចៃថាមពលនៅដំណាក់កាលស្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិដោយប្រើវិធីសាស្ត្រកំដៅបញ្ចូលជារៀងរាល់ឆ្នាំកាហ្សាក់ស្ថានផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រហែល ១៧-១៩ លានតោនក្នុងទំងន់ស្អាតនាំចេញធញ្ញជាតិប្រមាណ ៥ លានតោនហើយបរិមាណមធ្យមនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកឈានដល់ ៩-១១ លានតោន។ ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃឧស្សាហកម្មគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងការលើកកម្ពស់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រូវការការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ… អាន​បន្ថែម