បង្កើតទម្រង់ក្តៅនិងដំណើរការក្លែងបន្លំ

ការបង្កើតទម្រង់ក្តៅនិងការក្លែងបន្លំការបង្កើតទម្រង់ក្តៅគឺជាដំណើរការមួយក្នុងការផលិតគ្រឿងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដូចជាប៊ូសវីសនិងរនាស់។ កំដៅត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យលោហៈទន់ដែលជាធម្មតាជាបន្ទះរនាំងបំពង់រឺលួសបន្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបធាតុដែកដោយសម្តែង។ អាន​បន្ថែម

វីដេអូកំដៅក្រដាសប្រាក់

វីដេអូកំដៅក្រដាសប្រាក់