គោលការណ៍ផ្សារ ultrasonic | រលកទ្រឹស្តីរបស់អាមេរិកផ្សារដែក

សមាសធាតុម៉ាស៊ីនផ្សារ ultrasonic

គោលការណ៍ផ្សារ / ទ្រឹស្តីការផ្សារដែក Ultrasonic ការផ្សារភ្ជាប់ Ultrasonic ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាការផ្សារភ្ជាប់ ultrasonic គឺជាដំណើរការមួយដែលរលកសំឡេងប្រេកង់ខ្ពស់ (ultrasonic) ត្រូវបានអនុវត្តទៅពីរកន្លែងឬច្រើនជាងនេះដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលគ្នាក្រោមសម្ពាធដើម្បីបញ្ចូលពួកវាទៅជាបំណែកតែមួយ។ ជាទូទៅត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលរួមផ្នែកប្លាស្ទិកជាពិសេសផ្នែកដែលផលិតពីផ្លាស្ទិចប្រភេទផ្សេងៗគ្នា - ផ្សារដែកអេកូ។ អាន​បន្ថែម