បំពង់ដែកអ៊ីណុកប៊ែងហ្គោល

បំពង់ដែកអ៊ីណុកប៊្លុងហ្គោលដែលមានប្រដាប់ដាក់ឧបករណ៍ចាប់កំដៅដោយដៃដែលមានគោលបំណងដាក់បំពង់ដែកធ្វើពីដែកអ៊ីណុកទៅនឹងបំពង់ស្ពាន់ដែលមានឧបករណ៍កំដៅដាប់ប៊្លុកដោយដៃ។ គោលបំណងគឺដើម្បីវាយតម្លៃដំណោះស្រាយដង្កៀបបញ្ចូល។ អតិថិជនកំពុងសំលឹងមើលការកាត់បន្ថយភាពខ្វះចន្លោះនិងសម្រាប់បរិស្ថានដង្កៀបស្អាតជាងមុន។ ដោយសារតែទំហំបំពង់ខុសគ្នានិងបរិមាណទាប - ការវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តជាមួយ… អាន​បន្ថែម